trò chơi online

trò chơi 4x4 Number Slider

(4x4 Number Slider):

Trong số lượng lớn các câu đố trong thế giới trò chơi, các thẻ có một vị trí đặc biệt và luôn có đối tượng người hâm mộ của riêng họ để di chuyển các ô xếp bằng các con số. Chúng tôi mời bạn chơi trò chơi 4x4 Number Slider cổ điển trong một thời gian. Nhiệm vụ là đặt tất cả các ô vuông màu vàng theo thứ tự tăng dần. Di chuyển các viên gạch đến một không gian trống rỗng, cố gắng không để làm cho di chuyển không cần thiết. Điều này là do bạn quan tâm, bởi vì cùng với thời gian, số điểm giảm, điểm số của họ ở bên trái và hẹn giờ ở bên phải. Hiển thị thông minh và thông minh của bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa