trò chơi Trượt trái tim trận đấu 3 online

trò chơi Sliding Hearts Match 3

Trượt trái tim trận đấu 3 (Sliding Hearts Match 3):

Trong game Sliding Hearts Match 3 bạn có cơ hội kết nối trái tim cùng màu, nhưng với điều kiện là sẽ có ít nhất ba cột trong game. Bạn có thể di chuyển các hàng trong mặt phẳng nằm ngang và ngược lại. Ngoài ra, bộ hẹn giờ đang chạy và giây nhanh chóng biến mất. Nhiệm vụ của bạn là thu thập số lượng tối đa trái tim trong thời gian quy định.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa