trò chơi online

trò chơi Garden Hidden Objects

(Garden Hidden Objects):

Các trò chơi cổ điển Garden Hidden Objects cung cấp cho bạn để thực hành tìm kiếm các đối tượng trong một khu vườn xinh đẹp. Trên bốn cấp độ, bạn sẽ tìm kiếm các mục có hình ảnh được đặt trên bảng bên phải. Trong số chín và mỗi được tìm thấy sẽ được đánh dấu bằng một dấu kiểm màu xanh lục. Ở phía dưới, đồng hồ đếm ngược đếm ngược giây và số điểm bạn ghi cho từng đối tượng tìm thấy thành công sẽ tăng dần cạnh nhau. Thời gian để tìm kiếm khá là một chút, hãy cố gắng thực hiện nó, nếu không bạn sẽ không thấy quyền truy cập vào bức ảnh tiếp theo. Ngoài ra, thực tế là bạn có thời gian đúng giờ, nhận thêm tiền thưởng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa