trò chơi Hallowina online

trò chơi Hallowina

Hallowina (Hallowina):

Lấy bí ngô và bộ xương, cô ấy sử dụng phép thuật và có thể hít thở sự sống vào chúng. Nhưng rắc rối là một cái gì đó đã đi sai. Sau một thời gian, những người bí ngô nhận được bắt đầu chết. Sau khi đọc chính tả mới phát triển, nhân vật nữ chính của chúng tôi đã tìm thấy một sai lầm và có thể phát triển một phương pháp để cứu mạng họ. Nhân vật nữ chính của chúng ta sẽ cần phải chạy trên một vị trí có nhiều gờ. Họ sẽ được đặt kẹo ma thuật. Chúng tôi cần giúp cô ấy thu thập tất cả. Dưới đây sẽ là một quy mô chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn sống của những người bí ngô. Nhặt kẹo bạn điền vào một phần. Vì vậy, bạn sẽ giúp cô ấy.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa