trò chơi Bounce Ball online

trò chơi Bounce Ball

Bounce Ball (Bounce Ball):

Cuộc phiêu lưu của ông đã nhiều lần vui mừng và buộc phải lo lắng nhiều người chơi. Đã đến lúc có những cấp độ và thách thức thú vị mới với đồ họa và tính năng được cải thiện. Để vượt qua mức độ, bạn phải đi qua tất cả các vòng vàng, làm cho chúng bạc. Tránh va chạm với những trở ngại khác nhau, thu thập ít anh chị em, nhảy trên nền tảng cao, bóng biết làm thế nào. Trò chơi có sáu cấp độ, nhưng chúng nhanh chóng trở nên phức tạp hơn, không mong đợi những cách dễ dàng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa