trò chơi online

trò chơi Junkyard Jam!

(Junkyard Jam!):

Trong một thế giới nơi các robot khác nhau sống, giống như chúng ta có một trò chơi thể thao khá phổ biến như bóng rổ. Hôm nay chúng ta đang trong trò chơi Junkyard Jam! Hãy chơi trong một cuộc cạnh tranh giữa hai robot. Trước khi bạn sẽ được nhìn thấy sân bóng rổ. Bạn sẽ điều khiển robot được theo dõi và chơi với android. Bạn sẽ cần phải ném bóng vào rổ. Để làm điều này, bạn sẽ cần phải thiết lập các thông số ném bằng cách sử dụng ba quy mô. Chúng bao gồm quỹ đạo ném, sức mạnh và chiều cao. Khi đã sẵn sàng, bạn sẽ thực hiện một ném và nếu bạn đưa vào tài khoản tất cả các thông số, bạn sẽ rơi vào vòng và kiếm được điểm.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa