trò chơi Annedroids Compubot online

trò chơi Annedroids Compubot

Annedroids Compubot (Annedroids Compubot):

Cô gái trẻ Anna làm việc như một kỹ sư trợ lý, người chế tạo nhiều robot khác nhau. Nhân vật nữ chính của chúng tôi đang tham gia giảng dạy trí tuệ nhân tạo và bạn và tôi sẽ giúp cô ấy trong công việc của Annedroids Compubot với công việc của cô ấy. Bạn sẽ thấy một robot ở phía trước của bạn trên màn hình. Tại một khoảng cách nhất định từ nó sẽ là một đối tượng. Họ chịu trách nhiệm cho việc di chuyển và xây dựng tuyến đường của nhân vật. Bạn sẽ cần phải xây dựng một chuỗi hành động logic của mình và chạy.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa