trò chơi online

trò chơi Crocodile Millionaire

(Crocodile Millionaire):

Tất cả chúng ta đều muốn giàu có với bạn và nếu chúng ta có cơ hội chơi các trò chơi khác nhau có thể giúp chúng tôi kiếm được nhiều tiền. Hôm nay trong trò chơi Crocodile Millionaire bạn sẽ có cơ hội như vậy. Bạn sẽ chơi một trong các biến thể của triệu phú trò chơi. Trước khi bạn trên màn hình sẽ được nhìn thấy cá sấu. Trong miệng anh ta sẽ là tiền hoặc những vật có giá trị khác. Bạn sẽ cần phải nhận được chúng từ đó. Để làm điều này, bạn sẽ sử dụng một bàn tay cơ giới hóa. Bạn sẽ cần phải nhanh chóng và nhẹ nhàng với các mặt hàng này lấy tay từ miệng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa