trò chơi Alvin Music Match online

trò chơi Alvin Music Match

Alvin Music Match (Alvin Music Match):

Trong thị trấn nơi Alvin sống ở đó sẽ có một cuộc thi âm nhạc. Anh hùng của chúng tôi quyết định tham gia vào nó và cho điều này anh ấy đã làm cho ban nhạc rock của mình. Nhưng trước khi biểu diễn trên sân khấu trước khán giả, anh hùng của chúng tôi cần luyện tập tiết mục của mình. Hôm nay trong game Alvin Music Match chúng tôi sẽ tham dự một trong những buổi diễn tập của anh ấy và giúp anh ấy chơi guitar. Trước khi bạn trên màn hình, bạn sẽ thấy trường chơi mà trên đó ghi chú của các màu sắc khác nhau được rút ra. Bạn sẽ cần phải tìm các ghi chú hoàn toàn giống hệt nhau đứng cạnh nhau. Bằng cách bù trừ một ô, hãy đặt một hàng gồm ba ghi chú từ chúng. Sau đó, họ sẽ biến mất khỏi màn hình và bạn sẽ trích xuất âm thanh từ cây đàn guitar.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa