trò chơi Loud House Linc in Charge online

trò chơi The Loud House Linc in Charge

Loud House Linc in Charge (The Loud House Linc in Charge):

Trong Noisy House, một công ty trẻ em luôn vui vẻ và chơi các trò chơi khác nhau. Nhưng một trong số họ luôn rơi vào nhiệm vụ của nhân viên nhà. Hôm nay trong The Loud House Linc in Charge, bạn sẽ giúp cậu bé Luis hoàn thành những nhiệm vụ này. Ví dụ, anh hùng của chúng ta nên giặt đồ trong máy giặt. Sau khi đi đến căn phòng nơi cô đứng, anh sẽ thấy hai chiếc xe tăng. Một là cho quần áo màu, và một là cho màu trắng. Họ có chữ khắc thích hợp. Trong giỏ sẽ nằm đồ lót. Bạn sẽ cần phải thực hiện một điều tại một thời điểm và đặt chúng vào bể thích hợp.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa