trò chơi Đấu trường Meteor online

trò chơi Meteor Arena

Đấu trường Meteor (Meteor Arena):

Trên tàu chiến của bạn, bạn sẽ bảo vệ biên giới bị tấn công bởi lực lượng người nước ngoài. Xung quanh bạn sẽ bay không chỉ các tàu địch, mà còn cả những mảnh vụn không gian khác mà phải bị phá hủy. Tốc độ bắn của con tàu cho phép bạn ở lại lâu trong hàng ngũ, nếu bạn không bỏ lỡ sự tấn công của kẻ thù. Để biến tàu theo hướng bạn muốn, hãy sử dụng các chữ cái được liệt kê trên màn hình. Ngay sau khi bạn nhấn một trong số họ, con tàu sẽ di chuyển sang bên bạn cần và đẩy lùi cuộc tấn công. Điểm số điểm và cố gắng giữ cho đến khi các lực lượng chính xuất hiện trong trò chơi Meteor Arena.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa