trò chơi online

trò chơi Airbus Pilot Flight

(Airbus Pilot Flight):

Hầu như tất cả các bạn và tôi đã từng bay trong những chiếc máy bay chở mọi người từ điểm này sang điểm khác. Họ là những phi công dành nhiều thời gian cho việc đào tạo. Sau khi tất cả, các chuyến bay phải được an toàn và họ phải có một kỹ năng nhất định. Hôm nay, trong trò chơi Airbus Pilot Flight, chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát chiếc máy bay hiện đại nhất. Bạn sẽ cần phải nâng nó lên bầu trời và nằm trên một khóa học nhất định. Nó sẽ được đánh dấu bằng vòng tròn màu vàng mà qua đó bạn sẽ cần phải bay.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa