trò chơi Check3 online

trò chơi Check3

Check3 (Check3):

Trò chơi đố Check3 mới với một cái gì đó giống như một sudoku Trung Quốc, nhưng vẫn có những quy tắc riêng biệt. Một số người trong số họ sẽ được lấp đầy với thánh giá màu đỏ. Các ô còn lại sẽ trống. Khi thực hiện di chuyển, bạn sẽ cần phải bấm vào khu vực bạn chọn và đặt một dấu kiểm màu xanh lá cây trong đó. Bạn phải đặt ba dấu kiểm trong mỗi hàng và cột. Không thể đặt hộp kiểm bên cạnh nhau hoặc một người bạn cao hơn hộp kiểm đã được đặt. Các ô mà bạn không cần đánh dấu bằng chữ thập đỏ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa