trò chơi Psyclotron Idle online

trò chơi Psyclotron Idle

Psyclotron Idle (Psyclotron Idle):

Trong tương lai xa, đồng tiền chính mà đại diện của các nền văn minh khác nhau trả cho nhau là năng lượng. Người anh hùng của trò chơi Psyclotron nhàn rỗi đi vòng quanh thiên hà tìm thấy một vùng bất thường nơi năng lượng được lấy từ không gian. Tất nhiên, anh hùng của chúng tôi không thể vượt qua một khám phá như vậy và quyết định để có được nó càng nhiều càng tốt. Ở phía trước của bạn trên màn hình sẽ được nhìn thấy năng lượng xuất hiện từ hư không. Ở phía trên bên trái, bạn sẽ thấy một bảng điều khiển. Khi đạt đến giá trị tối đa, bạn có thể nâng cấp phương pháp trích xuất.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa