trò chơi Ong mật online

trò chơi Honey Bee

Ong mật (Honey Bee):

Ong nhỏ vui vẻ đi đến cánh đồng nơi cô ấy cần thu thập phấn hoa từ thực vật. Sau đó, cô trở về tổ ong của mình để đưa phấn hoa vào sản xuất mật ong. Nói đúng, cô ấy cần sự giúp đỡ của bạn. Trước khi bạn sẽ là một tế bào, bấm vào đó họ sẽ thay đổi màu sắc của họ. Nhiệm vụ của bạn là để tìm giống nhau và sau đó ong sẽ có thể hoàn thành mục đích của nó. Đối với tất cả các bạn sẽ có mười di chuyển, tùy thuộc vào mức độ phức tạp. Đối với mỗi cấp độ hoàn thành, điểm được trao, họ phụ thuộc vào số lượng di chuyển bạn chi tiêu. Sử dụng logic và trực giác để hoàn thành tất cả các hoạt động với mật ong trong trò chơi Honey Bee.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa