trò chơi Dịch bệnh online

trò chơi The Epidemic

Dịch bệnh (The Epidemic):

Bạn nên đến một trong những ngôi nhà và tìm thấy tất cả những thứ bị nhiễm bệnh. Trước khi bạn sẽ là một căn phòng mà trong đó nhiều đối tượng phân tán, nhiệm vụ của bạn là chỉ tìm những người bị ảnh hưởng bởi virus. Hãy chú ý để nhanh chóng và chính xác thực hiện tất cả các nhiệm vụ của trò chơi The Epidemic. Một danh sách các mục có thể được tìm thấy ở dưới cùng của màn hình, trong cùng một vị trí bạn có thể thấy thời gian mà bạn còn lại để hoàn thành. Sử dụng gợi ý được cung cấp trong trò chơi này, nhưng hãy nhớ rằng các điểm được xóa để sử dụng. Đi qua tất cả các địa điểm và cứu dân số khỏi thảm họa.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa