trò chơi Hủy diệt linh hồn online

trò chơi Soul Extermination

Hủy diệt linh hồn (Soul Extermination):

Tại thời điểm này, gần nơi này là một chiến binh bí ẩn với một thanh kiếm ma thuật. Anh hùng của chúng tôi quyết định chiến đấu với ma và bạn và tôi sẽ giúp anh ta trong trò chơi đó trong trò chơi Soul Extermination. Nhân vật của chúng tôi sẽ đứng ở giữa thanh toán bù trừ và giữ một thanh kiếm trong tay. Ghosts sẽ tấn công anh ta từ mọi phía. Bạn sẽ cần phải xác định cái nào trong số họ sẽ được chọn cho người anh hùng đầu tiên và bấm vào nó bằng chuột.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa