trò chơi Tick ​​Plane online

trò chơi Tick Plane

Tick ​​Plane (Tick Plane):

Máy bay chiến đấu được giao nhiệm vụ - để tiêu diệt tối đa các máy bay chiến đấu của địch trong Tick Plane. Bay đến vị trí và bắt đầu tiêu diệt. Đây là một lỗ hổng mà bạn sẽ bù đắp để bạn sẽ khéo léo nhận những danh hiệu rơi ra khỏi những chiếc máy bay bị đắm. Họ sẽ tăng cường sức mạnh chiến đấu, thêm số lượng phát đạn và tăng tốc độ bắn pháo trên tàu, làm chậm sự khởi đầu của phi đội địch. Sẽ có những phần thưởng khác, trong quá trình chiến đấu bạn sẽ thấy và sử dụng chúng. Đừng rơi dưới đạn bay, bạn chỉ có ba mạng sống.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa