trò chơi online

trò chơi Lof Shadow Match 3

(Lof Shadow Match 3):

Bóng đổ ra khỏi bóng tối một lần nữa để chơi Lof Shadow Match 3 với bạn. Gặp gỡ phần thứ ba của trò chơi giáo dục cho những người chơi chu đáo và tò mò ở mọi lứa tuổi. Bạn sẽ thấy một hàng năm hình ảnh. Đầu tiên là màu sắc, và phần còn lại là bóng đen. Click vào nó và nhận được năm trăm điểm, nếu bạn phạm sai lầm, mất một trăm điểm, nhưng điều này là không cần thiết.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa