trò chơi Kylie Jenner Halloween mặt nghệ thuật online

trò chơi Kylie Jenner Halloween Face Art

Kylie Jenner Halloween mặt nghệ thuật (Kylie Jenner Halloween Face Art):

Ở nhiều quốc gia, vào một ngày lễ như Halloween, thông thường phải sắp xếp các bữa tiệc khác nhau cho mọi người đến trang phục. Hôm nay chúng ta đang ở trong game Kylie Jenner Halloween Face Art sẽ giúp một số cô gái vẽ mặt và nhặt quần áo cho một trong những bên này. Khi bắt đầu trò chơi, bạn sẽ thấy khuôn mặt của cô gái với khuôn mẫu đã được áp dụng cho nó. Cố gắng nhớ nó. Sau đó, bạn sẽ thấy một cô gái ngồi gần gương và nhiều mỹ phẩm cũng như sơn và bàn chải.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa