trò chơi Chạy Jump Jump online

trò chơi Run Jump Fall

Chạy Jump Jump (Run Jump Fall):

Hôm nay, cùng với một sinh vật tò mò nhỏ trong game Run Jump Fall bạn sẽ đi trên một cuộc hành trình qua thế giới mà anh ta đang sống. Anh hùng của chúng tôi cần phải đi qua một con đường nhất định và thu thập các mặt hàng khác nhau. Trên đường đi của anh hùng của chúng ta sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm khác nhau. Đây có thể là bẫy quay cơ học hoặc chỉ đơn giản là gai nhô ra từ mặt đất. Anh hùng của bạn sẽ chạy ở một tốc độ nhất định, và ngay sau khi anh ta ở gần một nơi nguy hiểm, bạn sẽ phải bấm vào màn hình. Sau khi thực hiện điều này, bạn sẽ thấy cách anh hùng của bạn sẽ làm cho nhảy và chạy trên.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa