trò chơi Tanko. io online

trò chơi Tanko.io

Tanko. io (Tanko.io):

io bạn cùng với người chơi khác có được trong một trận chiến xe tăng lớn. Một số đội sẽ tham gia vào nó. Điều đầu tiên bạn chọn cho mình một chiếc xe tăng. Sau đó, bạn mang máy chiến đấu của mình đến một địa điểm cụ thể và tham gia trận chiến. Bạn cần phải khéo léo kiểm soát xe tăng để tiếp cận kẻ thù và bắn vào anh ta từ khẩu súng tháp của bạn. Vị trí có thể là đạn đặc biệt và bạn có thể nhặt chúng lên.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa