trò chơi Cooldog dạy đánh máy online

trò chơi Cooldog Teaches Typing

Cooldog dạy đánh máy (Cooldog Teaches Typing):

Chào mừng bạn đến với văn phòng giáo viên dạy chó thông minh của chúng tôi trong trò chơi Cooldog Teaches Typing. Anh ấy sẵn sàng dạy bạn hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng khéo léo xử lý bàn phím. Chỉ có ba bài học bạn cần để làm chủ các nút bằng chữ cái. Bạn sẽ dễ dàng và đơn giản điều hướng bố trí bàn phím, và sớm tìm hiểu để gõ mà không cần nhìn vào nó. Nó là khá thực tế, nếu bạn không tin, hãy thử. Bằng cách gõ các văn bản được chỉ định, bạn sẽ đồng thời nhìn thấy bàn tay ảo. Chúng được hiển thị để bạn sử dụng tất cả các ngón tay của bạn một cách chính xác. Mỗi sai lầm sẽ được lồng tiếng bởi một meow khó chịu để bạn có thể sửa chữa nó trong thời gian.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa