trò chơi The Riverside online

trò chơi The Riverside

The Riverside (The Riverside):

Bởi vì điều này, miền Tây hoang dã được gọi vì không có luật nào có hiệu lực ngoại trừ luật lực. Ai có vũ khí, người biết cách xử lý anh ta tốt hơn, anh ta ra lệnh cho một quả bóng. Cảnh sát địa phương cai trị tại chỗ và điều này thường xảy ra nhất do hoàn cảnh, nếu không thì không thể khôi phục lại trật tự. Anh hùng của chúng tôi cũng là công lý, nhưng tất cả thời gian anh ta nhận được những kẻ xấu, những người không hiểu các từ. Cùng với nhân vật bạn sẽ đi trên một hành trình, gặp gỡ những người khác nhau tại The Riverside và trong hầu hết các trường hợp, người anh hùng sẽ phải bắn. Thông thường, cuộc sống của anh ta sẽ phụ thuộc vào phản ứng nhanh. Nếu bạn có thể đồng ý, đừng bỏ lỡ cơ hội.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa