trò chơi Nông trại nhàn rỗi online

trò chơi Idle Farm

Nông trại nhàn rỗi (Idle Farm ):

Hammer boy Bob thừa kế từ trang trại của ông nội. Đến nơi anh quyết định phát triển nó và kiếm tiền. Chúng tôi trong game Idle Farm sẽ giúp anh ta trong việc này. Để bắt đầu, chúng tôi sẽ đi đến tòa nhà nơi có nhiều vật nuôi khác nhau. Để bắt đầu, chúng tôi sẽ đối phó với gà. Bằng cách nhấp vào chúng, bạn sẽ buộc chúng đẻ trứng, mà bạn có thể bán bằng tiền. Với số tiền này, bạn sẽ có thể tự mua thiết bị mới và ví dụ như bò. Với nó, bạn có thể sữa sữa, mà cũng được bán. Khi bạn kiếm đủ tiền, bạn có thể đi trồng đất và trồng nhiều loại cây trồng khác nhau.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa