trò chơi Color Text Challenge online

trò chơi Colour Text Challeenge

Color Text Challenge (Colour Text Challeenge):

Tất cả trẻ em đến trường nơi chúng có kiến ​​thức về thế giới xung quanh chúng ta và học các môn khoa học khác nhau. Đôi khi, để kiểm tra xem trẻ em đã có kiến ​​thức như thế nào, chúng tiến hành kiểm tra để tiết lộ mức độ hiểu biết của trẻ. Trước khi bạn trên màn hình, bạn sẽ thấy sân chơi được chia thành hai phần. Ở trên cùng sẽ hiển thị dòng chữ cho biết màu sắc. Ở phía dưới bạn sẽ thấy cùng một từ cũng có màu. Theo họ sẽ có hai nút. Một có nghĩa là sự thật, thứ hai nằm. Bạn sẽ phải trả lời và nếu câu trả lời đúng, bạn sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa