trò chơi Màu sắc phù hợp online

trò chơi Right Color

Màu sắc phù hợp (Right Color):

Khi chúng tôi còn nhỏ, tất cả chúng tôi đều đến trường mẫu giáo, nơi các nhà giáo dục trong trò chơi của chúng tôi phát triển sự chăm sóc và trí nhớ của chúng tôi. Trong đó, đứa trẻ sẽ phát triển một tốc độ phản ứng và sự chú ý. Trước khi bạn trên màn hình sẽ có một dòng chữ, cho biết một số màu sắc. xung quanh nó sẽ vẽ một vòng tròn của một màu nhất định. Từ phía dưới sẽ có hai phím. Một trong số họ có nghĩa là dòng chữ là đúng, và câu thứ hai là sai. Bạn sẽ phải chọn phím nào để nhấn. Nếu câu trả lời đúng thì câu hỏi tiếp theo sẽ xuất hiện và bạn sẽ kiếm được điểm.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa