trò chơi online

trò chơi Barbies: Super-Kuchen-Lauf

(Barbies: Super-Kuchen-Lauf):

Đã đi khắp thế giới và làm quen với cư dân của nó, nữ anh hùng của chúng tôi muốn trở về nhà. Đó là những gì bạn sẽ làm. Trên đường sẽ có những đồ vật mà cô ấy nên thu thập. Làm nhảy và leo trên các bức tường khác nhau, bạn sẽ làm điều này Cũng cố gắng nhảy tất cả các bẫy sẽ đi qua trên đường.