trò chơi online

trò chơi Guess the Emoji

(Guess the Emoji ):

Chúng cũng được gọi là biểu tượng cảm xúc. Với sự giúp đỡ của họ, chúng tôi cố gắng truyền đạt những cảm xúc hoặc hành động khác nhau có thể được cam kết. Hôm nay trong trò chơi Đoán Biểu tượng cảm xúc, chúng tôi muốn mời bạn trải qua mức độ bạn được hướng dẫn về ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc. Trước khi bạn trên màn hình, bạn có thể thấy hình ảnh của một trong số họ. Dưới đây sẽ được cung cấp một số tùy chọn cho câu trả lời, cho biết một số hành động. Sau khi xem xét cẩn thận hình ảnh, bạn sẽ phải chọn một trong các câu trả lời này và nhấp vào nó bằng chuột. Nếu bạn đoán nó, sau đó đi đến hình ảnh tiếp theo.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa