trò chơi Chuỗi cung cấp nhàn rỗi online

trò chơi Supply Chain Idle

Chuỗi cung cấp nhàn rỗi (Supply Chain Idle):

Hãy tưởng tượng rằng trong trò chơi chuỗi cung ứng nhàn rỗi bạn có một thừa kế nhỏ và bạn có thể tổ chức kinh doanh của bạn. Bạn quyết định bán thực phẩm mà bạn sẽ được cung cấp bởi nông dân. Trước khi bạn trên màn hình sẽ hiển thị các đường phố của thành phố. Với sự giúp đỡ của các thanh công cụ, bạn sẽ có thể đặt trên chúng một số kho để lưu trữ sản phẩm và một cửa hàng. Cố gắng xây dựng chúng một cách tối ưu để chúng mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận nhất có thể. Ngay sau khi bạn thấy rằng cổ phiếu sẽ tích lũy sản phẩm, bạn sẽ bắt đầu giao hàng. Với số tiền bạn kiếm được, bạn có thể mở rộng mạng của mình.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa