trò chơi Ngọn cây online

trò chơi Tree Top

Ngọn cây (Tree Top):

Để có được những điều đúng, bạn cần phải có các thiết bị phù hợp, và chopper gỗ chỉ có một cái rìu bình thường. Nhiệm vụ của bạn là giúp nhân vật đối phó với nhiệm vụ của mình. Các con chocks sẽ được xếp chồng lên nhau. Khi nó được lấp đầy, bạn cần phải di chuyển nó đến cửa hàng Tree Top và bán nó.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa