trò chơi Broken Sky online

trò chơi Broken Sky

Broken Sky (Broken Sky):

Theo ý của bạn có một số loại vũ khí mà bạn có thể dễ dàng sử dụng và, tất nhiên, tên lửa. Một khẩu pháo bốc lửa phù hợp để tiêu diệt kẻ thù đã tiếp cận một khoảng cách ngắn. Đừng quên để chuyển đổi giữa các khẩu súng và sau đó cuộc sống của bạn sẽ được ra khỏi nguy hiểm.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa