trò chơi Xe đạp thử nghiệm Tuyết Ride online

trò chơi Bike Trials Snow Ride

Xe đạp thử nghiệm Tuyết Ride (Bike Trials Snow Ride):

Khi thực hiện các cuộc thi đua xe gắn máy, nó được coi là thời điểm mùa đông khó khăn nhất. Hôm nay trong trò chơi Bike Trials Snow Ride, chúng tôi muốn mời bạn tham gia các cuộc thi như vậy. Những người tổ chức cuộc đua tạo ra một chướng ngại vật đặc biệt mà anh hùng của bạn cần phải vượt qua. Anh ngồi trên một chiếc xe máy, dần dần đạt được tốc độ sẽ được tiến lên. Dù anh hùng của bạn đã vượt qua tất cả những trở ngại, bạn sẽ cần phải thực hiện các thủ thuật khác nhau trên xe máy. Điều chính là giữ cho nó cân bằng và không rơi. Sau khi tất cả, nếu điều này xảy ra, sau đó nhân vật của bạn sẽ phá vỡ và bạn sẽ mất vòng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa