trò chơi Unfreeze Penguins online

trò chơi Unfreeze Penguins

Unfreeze Penguins (Unfreeze Penguins):

Ở Nam Cực sống một bộ cánh chim cánh cụt khổng lồ, mỗi ngày di chuyển đến các địa điểm khác nhau để tìm kiếm thức ăn. Nhưng rắc rối là họ đang ở gần biển trong một trận sương giá nghiêm trọng. Họ có nước và rất nhiều chim cánh cụt bị đóng băng trong các khối đá. Bây giờ bạn trong game Unfreeze Penguins sẽ phải giúp họ giải phóng. Bạn sẽ thấy các ký tự ở phía trước của bạn trên màn hình. Họ sẽ có một màu sắc khác nhau, cho biết giống của họ. Bạn phải tìm một cụm chim giống hệt nhau và bấm vào chúng bằng một con chuột. Vì vậy, bạn sẽ giải phóng dữ liệu của chim cánh cụt và bạn sẽ nhận được điểm.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa