trò chơi The Four Eyed Creature online

trò chơi The Four Eyed Creature

The Four Eyed Creature (The Four Eyed Creature):

Trong trò chơi The Four Eyed Creature, chúng tôi sẽ đi cùng bạn đến thế giới ba chiều và thực hiện một cuộc hành trình cùng với các nhân vật chính. Trước khi bạn trên màn hình, bạn sẽ thấy một khu rừng mà qua đó bạn sẽ cần phải đi dọc theo con đường rừng. Trên đường đi của bạn sẽ có những trở ngại trong các hình thức của cây cối, đá và các đối tượng khác. Bạn sẽ phải sử dụng các phím điều khiển của bạn để di chuyển anh hùng của bạn trong không gian để anh ta không gặp phải bất kỳ trở ngại nào ở trên.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa