trò chơi Legends of the Sea online

trò chơi Legends of the Sea

Legends of the Sea (Legends of the Sea ):

Người ta tin rằng các nàng tiên cá là những sinh vật hư cấu, nhưng người anh hùng của lịch sử Legends of the Sea không nghĩ vậy. Người đánh cá câu cá của anh ta bơi xa hơn bình thường và vô tình vấp phải một hòn đảo đá nhỏ ở giữa biển. Hôm nay anh ta đi biển, nhưng không đi câu cá, nhưng để tìm nơi mà các nàng tiên cá xuất hiện. Bạn có thể đi với anh ta.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa