trò chơi Chinh phục online

trò chơi Conquer

Chinh phục (Conquer):

Sâu trong không gian, một hành tinh bị mất mà xung đột giữa các cư dân của nó liên tục phát sinh. Cuộc đấu tranh chính luôn là sở hữu lãnh thổ. Chúng tôi trong game Chinh phục sẽ giúp anh hùng của chúng tôi nắm bắt càng nhiều đất càng tốt. Nhân vật của bạn sẽ có một ngôi nhà mà từ đó anh ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình. Di chuyển xung quanh trong khu vực, bạn sẽ thấy cách một màu sắc nhất định trải dài phía sau nó. Khi bạn đóng nó cho chính mình, lãnh thổ sẽ giả sử cùng màu với nhân vật của bạn. Trong cùng một cách, bạn sẽ chinh phục và vùng đất mà người chơi khác đã nắm bắt.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa