trò chơi Unicorn Beauty Salon

Unicorn Beauty Salon (Unicorn Beauty Salon):

Thẩm mỹ viện của bạn Unicorn Beauty Salon là đặc biệt, bởi vì nó phục vụ các sinh vật tuyệt vời nhất. Hôm nay bạn đang chấp nhận một con kỳ lân xinh đẹp, người không chỉ muốn xinh đẹp, mà còn cần sự giúp đỡ. Đi bộ trong rừng, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng xào xạc kỳ lạ và nhảy ra khỏi sợ hãi khỏi con đường, và có những bụi cây gai. Kém kém trầy xước, vết thương cần phải được điều trị và điều trị và bạn có một biện pháp khắc phục cho việc này. Sau khi kỳ lân, bạn cần phải giảm căng thẳng và bạn sẽ gửi nó đến thủ tục spa. Khi khách hàng hoàn toàn bình tĩnh, bạn có thể bắt đầu tạo kiểu tóc và chọn trang phục.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa