trò chơi Apple & Onion Trivia Quiz online

trò chơi Apple & Onion Trivia Quiz

Apple & Onion Trivia Quiz (Apple & Onion Trivia Quiz):

Trong một thế giới cổ tích xa xôi, rau thông minh sống. Họ có xã hội riêng của họ và khi họ còn nhỏ, như chúng tôi đi học. Bài kiểm tra sẽ bao gồm các bài kiểm tra. Trước khi bạn trên màn hình sẽ có câu hỏi mà nhiều câu trả lời sẽ được đưa ra từ bên dưới. Bạn sẽ chỉ cần chọn câu trả lời đúng trong số đó và làm nổi bật nó bằng một cú click chuột. Nếu bạn đưa ra câu trả lời đúng, hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa