trò chơi Tom HairDressers online

trò chơi Tom HairDressers

Tom HairDressers (Tom HairDressers):

Trong một thị trấn nhỏ sống mèo Tom nói chuyện. Trước khi bạn trên màn hình, khách truy cập đầu tiên của bạn sẽ được nhìn thấy và anh ấy muốn bạn làm việc trên con đường của mình. Bạn với sự giúp đỡ của các công cụ đặc biệt sẽ có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của nó. Bạn thậm chí có thể phát triển một bộ ria mép và râu.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa