trò chơi online

trò chơi Super Hero Make Up Salon!

(Super Hero Make Up Salon!):


Không chỉ những kẻ có thể là siêu anh hùng và trong số các cô gái có siêu anh hùng. Vì vậy, trong không gian ảo, một thẩm mỹ viện mở ra cho các siêu anh hùng - Super Hero Make Up Salon! Ở đây không chỉ chấp nhận những người chết, mà chỉ là những khách hàng có khả năng đặc biệt cứu thế giới và chiến đấu chống lại những kẻ phản diện của quy mô vũ trụ. Đây là khách hàng đầu tiên, ngồi vào cô gái và biến cô thành một người đẹp. Tóc, trang điểm, quần áo - tất cả những gì cô gái cần.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.