trò chơi Cuộc thi Princess Kendama online

trò chơi Princess Kendama Contest

Cuộc thi Princess Kendama (Princess Kendama Contest):


Trong trò chơi Princess Kendama Contest, chúng ta sẽ giúp Princess Anne tham gia vào một cuộc thi thú vị. Trước khi bạn trên màn hình sẽ được hiển thị cho nhân vật nữ chính của chúng tôi với một xử lý từ đồ chơi này. Ở bên trái của nó sẽ xuất hiện các loại bảng điều khiển khác nhau. Với sự giúp đỡ của họ, bạn hoàn toàn có thể phát triển sự xuất hiện của nó từ tay cầm đến tay trống búa. Sau đó, bạn có thể vẽ nó trong một số màu sắc mà bạn thích. Bây giờ trang trí kendam với một số mẫu và đồ trang trí.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.