trò chơi online

trò chơi International Royal Beauty Contest

(International Royal Beauty Contest):


Cuộc thi sắc đẹp quốc tế ngày nay bắt đầu Cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Nó liên quan đến công chúa Disney, đại diện cho bốn quốc gia. Pháp được đại diện bởi Cinderella, Na Uy bởi Nữ hoàng băng Elsa, Iran được đại diện bởi Jasmine, và Hoa Kỳ được trang trí bởi công chúa Moana. Tất cả các cô gái đã chiến thắng ở các quốc gia của họ tại các cuộc thi khu vực và trên sân khấu của chúng tôi sẽ được trang trí với các băng của người chiến thắng. Ăn mặc và trang trí mỗi người tham gia theo thứ tự lượt. Đón các cô gái trang phục buổi tối đẹp, giày dép, đồ trang sức, và người đứng đầu nên trang trí vương miện. Tất cả các ứng viên sẽ đi ra và trình diễn những bộ trang phục được chọn.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.