trò chơi Kid Dentist online

trò chơi Kid Dentist

Kid Dentist (Kid Dentist):


Nhưng anh hùng của chúng tôi, cậu bé, trong trò chơi Kid Dentist không thể chịu đựng nỗi đau và đi điều trị. Răng của anh đòi hỏi sự kiểm tra và can thiệp chuyên nghiệp trong một thời gian dài. Ngoài các lỗ và đá trên răng, có một số những cái rất thối mà nên được loại bỏ từ lâu. Tiếp tục công việc, nếu bạn đã tham gia trò chơi, điều đó có nghĩa là bạn là nha sĩ của trẻ em. Các y tá ảo đã chuẩn bị các công cụ cần thiết cho bạn, chúng tôi sẽ cho bạn thấy những gì họ đang có, bạn sẽ không đi sai. Sử dụng tất cả mọi thứ theo thứ tự và bệnh nhân nhỏ của bạn sẽ để lại với một nụ cười Hollywood.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.