trò chơi Ngôi sao vàng ẩn online

trò chơi Hidden Gold Stars

Ngôi sao vàng ẩn (Hidden Gold Stars):


Trong trò chơi Hidden Gold Stars, chúng ta sẽ kết thúc trong một khu rừng huyền diệu nơi các nàng tiên vẫn còn sống. Trước khi bạn trên màn hình, bạn sẽ thấy một khu rừng. Một nơi nào đó trên đó là những ngôi sao vàng nhỏ ẩn giấu mà chúng ta cần tìm. Để tìm các ngôi sao, bạn sẽ cần phải sử dụng một kính lúp đặc biệt. Dẫn đầu họ qua hình ảnh, bạn sẽ tìm kiếm các ngôi sao và, nếu tìm thấy, làm nổi bật chúng với một cú click chuột. Bạn sẽ được chỉ định một khoảng thời gian nhất định cho bài tập.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.