trò chơi Phẫu thuật cổ họng online

trò chơi Princy Throat Surgery

Phẫu thuật cổ họng (Princy Throat Surgery):


Bạn gái của công chúa nhặt một bệnh nhiễm trùng không thể hiểu được và bây giờ cô ấy có một quá trình viêm trong cổ họng của mình. Do đó, cô ấy cần gặp một bác sĩ rằng cô ấy đã phẫu thuật trên cổ họng. Bạn trong trò chơi Princy Throat Surgery sẽ là bác sĩ của cô ấy. Trước hết, sau khi vào bệnh viện nơi bệnh nhân đang nói dối, bạn sẽ cần phải thực hiện một cuộc kiểm tra đầy đủ. Theo các hướng dẫn, bạn sẽ cần phải thực hiện một số thao tác nhất định với sự trợ giúp của thiết bị y tế. Sau đó, nhặt dao mổ lên, bạn sẽ làm cho vết rạch và bắt đầu phẫu thuật. Sau khi chấm dứt, đặt đường nối trên cổ họng. Sau một thời gian bạn có thể đưa họ đi.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.