trò chơi online

trò chơi Vehicles Simulator 2

(Vehicles Simulator 2):


Trong phần thứ hai của trò chơi hấp dẫn Xe Simulator 2, chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm các nhãn hiệu xe hơi khác nhau và cả xe chiến đấu bộ binh. Khi bắt đầu trò chơi, bạn sẽ tìm thấy chính mình trong một bãi đỗ xe chuyên dụng có nhiều loại xe khác nhau. Bạn sẽ phải chọn một trong số họ. Trước khi bạn trên màn hình sẽ hiển thị đường phố thành phố. Để kiểm tra một chiếc xe, bạn phải phát triển tốc độ tối đa có thể trên nó. Điều chính là không cho phép va chạm với các vật thể khác nhau.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.