trò chơi Bạch Tuyết mang thai online

trò chơi Snow White Pregnancy

Bạch Tuyết mang thai (Snow White Pregnancy):


Bạch Tuyết đang mang thai và sẽ sớm trở thành một người mẹ trẻ. Trước ngày này, cô quyết định chuẩn bị một chút. Chúng tôi với bạn trong game Bạch Tuyết mang thai sẽ giúp cô ấy trong việc này. Để bắt đầu, cô ấy sẽ phải đi đến phòng thay đồ và lấy quần áo cho đứa con tương lai của mình. Để làm điều này, chỉ cần nhấp vào quần áo bạn cần và chuyển nó vào một hộp đặc biệt. Sau khi bạn làm điều này, chọn ra trang phục đã cho chính Bạch Tuyết. Không phải cô ấy sẽ đến bệnh viện để gặp bác sĩ. Trong phòng khám sử dụng thiết bị y tế đặc biệt, bạn sẽ phải tiến hành kiểm tra đầy đủ nhân vật nữ chính của chúng tôi.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.