trò chơi Câu đố online

trò chơi Puzzle

Câu đố (Puzzle):


Trong trò chơi Puzzle thú vị mới, bạn có thể thử tay giải quyết các câu đố liên quan đến các quả bóng. Trước khi bạn trên màn hình, bạn sẽ thấy sân chơi mà trên đó các quả bóng rung của một số màu nhất định sẽ được đặt. Nhiệm vụ của bạn với sự giúp đỡ của anh ta là đánh bại tất cả các vật phẩm khác từ sân chơi. Để làm điều này, chỉ cần nhấp vào quả bóng màu xanh và kéo nó đến vị trí mong muốn trên bảng trò chơi. Một khi bạn đặt đối tượng trên một đối tượng khác, nó sẽ biến mất khỏi màn hình và bạn sẽ nhận được điểm cho điều này.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.