trò chơi Năm đêm tại thế giới của Freddy online

trò chơi Five Nights At Freddy's World

Năm đêm tại thế giới của Freddy (Five Nights At Freddy's World):


Trong trò chơi Năm đêm tại thế giới của Freddy, chúng ta sẽ đi đến thế giới tuyệt vời của chú gấu Freddie và tham gia vào cuộc chiến với nhiều loại quái vật khác nhau. Trước khi bạn trên màn hình, bạn sẽ thấy một bản đồ trên đó các biểu tượng đặc biệt sẽ chỉ ra môi trường sống của những con quái vật khác nhau. Bạn sẽ phải đưa anh hùng của bạn cho họ và nhận được vào vị trí với con quái vật. Bây giờ bạn cần phải tiêu diệt nó. Mỗi người trong số họ có kỹ năng chiến đấu và phòng thủ riêng.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.